Fork me on GitHub
Welkom bij Hedy! In Level 1 kun je de commando's print, ask en echo gebruiken. Druk op de blauwe knop en de code wordt alvast voor jou getypt! Probeer de code dan zelf met de groene 'Voer de code uit' knop onder het links programmeerveld.

Iets printen met print.

Bijvoorbeeld: print Hallo welkom bij Hedy!

Iets vragen met ask.

Bijvoorbeeld: ask Wat is je lievelingskleur?

Iets herhalen dat is ingetypt met echo.

Bijvoorbeeld: echo dus je lievelingskleur is...

print hallo wereld!


Latest update: Feb 26 (84075b)