Ниво 1  

Команди

Принтирай дума с командата print.

Задай въпрос с ask, примерно любим цвят.

Повтори това, което си написал(а) с echo.

Нарисувай линия с forward.

Обърни нарисуваната костенурка с turn

Здравей, ето те и теб при Хеди!

В това първо ниво ще се научиш да ползваш специалните команди за програмиране: print, ask и echo. В лявата колона <-- можеш да разгледаш примери с тези и други команди.

Виждаш ли синия бутон под всеки пример? Казва се "Пробвай". Като го натиснеш, примерният код на програмата ще се изпише автоматочно в долното ляво черно поле.

Под черното поле се намира зелен бутон 'Тествай кода'. Натисни го, за да видиш изпълнението на кода. В същото поле можеш смело да променяш някои от думите на кода. Обаче не променяй командите засега.

Добре. Имаш ли вече идея какво да програмираш? Ако още не, то в табовете отгоре ще откриеш някои готови идеи.

print Ето те и теб, очаквах те!


Latest update: Dec 01(32745f)