Fork me on GitHub

Wat leuk dat jij met Hedy aan de slag wil in jouw klas. Op deze pagina vind je al onze tips & tricks om de Hedy lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Introductie Hedy

Wat is Hedy?

Hedy is een tekstuele programmeertaal speciaal ontwikkeld voor jongeren. In tegenstelling tot andere programmeertalen voor kinderen zoals Scratch, maakt Hedy geen gebruik van codeblokken, maar is het een tekstuele programmeertaal. Met Hedy leer je dus codes typen zoals de echte programmeurs dat doen, maar in kleine stapjes en met speelse opdrachten.

Zo functioneert Hedy als opstapje naar de echte programmeertalen zoals Python op een laagdrempelige en vooral leuke manier!

Hier vind je een (Engelstalige) video over hoe Hedy tot stand is gekomen.

Doelgroep

Hedy is ontwikkeld met het oog op kinderen in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat de leerlingen goed kunnen lezen, dus AVI-M5 is wel een vereiste. De leerlingen (en leraren!) hoeven geen programmeerervaring te hebben om met Hedy aan de slag te kunnen.

Hoe werkt Hedy?

Hier vind je een introductievideo over Hedy, waarin Felienne de eerste basics uitlegt.

Lesgeven met Hedy

Hedy werkt met levels, waarin steeds een extra commando wordt uitgelegd. Bij ieder level hebben wij een aantal opdrachten ontwikkeld om goed met de nieuwe commando's te kunnen oefenen. Deze opdrachten kunnen de leerlingen zelfstandig doen, maar kunnen ook gebruikt worden in klassikale lessen. De lesopzet voor deze lessen zijn te vinden in de handleiding voor leerkrachten. De lesopzet en opdrachten zijn stapje voor stapje uitgewerkt, zodat ook de minder digitaal onderlegde leerkrachten er mee uit de voeten kunnen.

Voor de zeer creatieve leerkracht is Hedy uiteraard ook geschikt voor zelfontworpen opdrachten en lesprogramma's!

Apparaten

Hedy is werkt via internet en werkt op alle apparaten waar een browser (Google Chrome, FireFox, Edge etc) op staat, dus laptops, chromebooks, tablets en telefoons zijn allemaal geschikt. Je hoeft niets te downloaden om met Hedy te kunnen werken.

Voorbereidingen

Inloggen

Om te programmeren met Hedy ga je naar deze website:

https://www.hedycode.com/

Klik op Log in rechtsboven. Hier kun je je inloggegevens invullen. Werk je voor het eerst met Hedy? Klik dan op de groene knop Maak een account.

Let op: Kies een inlognaam en wachtwoord die je niet snel zult vergeten, of schrijf het ergens op!

Opslaan

Als je bent ingelogd, zie je in de blauwe balk nu ook Mijn profiel en Mijn programma's.

Bij mijn programma's vind je alle codes terug die je hebt opgeslagen.

Je kunt je projecten simpel opslaan door je project een naam te geven in het witte balkje en dan op de groene knop Code opslaan ernaast te klikken.

Veel programmeer plezier!

Lesgeven met Hedy (algemeen)

TODO

Lesgeven met Hedy Level 1

Wat leren de leerlingen in dit level?

Level 1 is het introductielevel van Hedy. De leerlingen leren 3 nieuwe commando's waarmee ze hun eerste code's kunnen schrijven. Dit level is zeer laagdrempelig om te zorgen voor een positieve eerste ervaring met programmeren.

Nieuwe commando's

print - Hiermee kun je tekst laten verschijnen.

ask - Hiermee kun je een vraag stellen aan de speler.

echo - Hiermee kun je het gegeven antwoord op een vraag printen. Let op! Echo werkt alleen in level 1, vanaf level 2 worden variabelen geïntroduceerd voor het herhalen van een gegeven antwoord.

Opdrachten bij dit level

 • Hedy de Waarzegger
 • Verhaal schrijven

Veelgemaakte fouten

In level 1 zijn dit veelgemaakte fouten door de leerlingen:

 • Leerlingen vergeten de commando's te typen en schrijven bijvoorbeeld code's zonder te beginnen met print.
 • Leerlingen typen de commando's met een hoofdletter, waardoor de commando's niet meer werken.
 • Soms krijgen de leerlingen meldingen van de browser dat Hedy niet werkt. De oplossing is om de pagina opnieuw te laden.

Lesopzet les 1

Dit is een voorbeeld van hoe je les 1 zou kunnen inrichten. De lessen van Hedy duren 30 tot 60 minuten per les. Les 1 duurt wat langer in verband met het ontdekken van het programma en het aanmaken van accounts. Je kunt ervoor kiezen voorafgaand aan de les al accounts aan te maken.

Introductie: Voorkennis activeren (5-10 minuten)

 • Wat weten de leerlingen al van programmeren?
 • Zijn er al leerlingen met programmeerervaring in bijvoorbeeld Scratch?
 • Wat is programmeren eigenlijk? Programmeren is het geven van instructies aan een computer of robot in hun eigen taal: programmeertaal. De programmeertaal die jullie nu gaan leren is Hedy. Deze taal is speciaal gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het po en de onderbouw van het vo, oftewel de leerlingen die te groot zijn voor de kinderprogrammeertalen, maar voor wie de 'echte' programmeertalen nog te lastig zijn.

Account aanmaken (10 minuten)

De leerlingen maken een account aan, zoals aangegeven in de introductie van deze handleiding.

Ontdekken (5 minuten)

Het is verstandig om de leerlingen even een aanrommelfase te gunnen om zelf te kunnen ontdekken wat er in level 1 allemaal is om op te klikken. Dit hoeft niet lang te duren.

Uitleg Hedy algemeen (5 minuten)

 • Het scherm waar je de code typt.
 • Het scherm waar de code uitgevoerd wordt.
 • De knoppen waarmee je de commando's kunt proberen.
 • De knop om de codes op te slaan.

Aan de slag met de opdrachten! (20 minuten)

Laat de drie commando's van level 1 zien op het bord en laat de leerlingen daarna zelf codes verzinnen. Zodra de leerlingen de commando's succesvol hebben geoefend kun je beginnen met de opdracht Hedy de Waarzegger. De opdracht staat stap voor stap uitgewerkt in het opdrachtenboekje. Je kunt er voor kiezen om de stappen zelf klassikaal te behandelen, of je kunt het opdrachtenboekje delen met de leerlingen en ze zelfstandig aan de slag laten gaan.

Evaluatie (5 minuten)

Doe een korte evaluatie over de les om te controleren of het iedereen gelukt is en wat de leerlingen van de les vonden. Laat eventueel wat kinderen hun code presenteren op het bord.

Level 2

Wat leren de leerlingen in dit level?

In level 2 komen variabelen aan bod. Dit kan voor de leerlingen een lastig concept zijn, maar door het aan te bieden in speelse opdrachten kunnen leerlingen er goed mee uit de voeten. In level 2 wordt er ook voor het eerst de mogelijkheid geboden om een willekeurig woord te kiezen uit het lijstje van de variabele. Dit geeft de leerlingen de kans om simpele spelletjes zoals steen, papier, schaar en Hedy de waarzegger te maken, waardoor er veel enthousiasme is bij de leerlingen!

Nieuwe commando's

In level 2 worden variabelen geïntroduceerd. Hier vind je een instructievideo over de nieuwe commando's van level 2. In de commando's hieronder wordt de variabele dieren gebruikt, maar de variabelen kunnen uiteraard van alles zijn!

dieren is hond, kat - Met dit commando kun je een variabele maken, zoals dieren. Je kunt de variabele 'vullen' met één of meerdere woorden of getallen.

dieren is ask Wat is je lievelingsdier? - Let op! Ask werkt in dit level anders dan is level 1. In level 2 begin je met variabele is voordat ask gebruikt.

print dieren at random - Hedy kiest een willekeurig woord (of getal) uit het lijstje dat je hebt aangemaakt met dieren is.

Opdrachten bij dit level

 • Verhaal schrijven
 • Hedy de Waarzegger
 • Steen, papier, schaar
 • Wie doet de afwas?

Veelgemaakte fouten

In level 2 zijn dit veelgemaakte fouten door de leerlingen:

 • Leerlingen maken spelfouten in de commando's.
 • Leerlingen vergeten bij ask de variabele eerst te noemen en gebruiken ask hetzelfde als in level 1.
 • Leerlingen vergeten de commando's te typen en schrijven bijvoorbeeld code's zonder te beginnen met print.
 • Leerlingen gebruiken het commando echo, maar dat werkt alleen in level 1. In level 2 kun je het gegeven antwoord herhalen door de variabele te gebruiken.
 • Leerlingen gebruiken geen komma's bij het maken van een opsomming. Bijvoorbeeld: dieren is hond kat
 • Leerlingen gebruiken komma's na een print, dit kan niet. Bijvoorbeeld: print Hallo, ik ben Hedy.
 • Leerlingen gebruiken de naam van hun variabele ook als woord in een print commando, maar dat kan pas vanaf level 3. Bijvoorbeeld:
dieren is hond, kat, koe
print de leukste dieren zijn…
print dieren at random

In regel 2 van deze code staat het woord dieren, terwijl dat ook de naam van de variabele is. Los het op door de zin anders te formuleren:

dieren is hond, kat, koe
print het leukste dier is…
print dieren at random

Lesopzet Level 2

Introductie: Voorkennis activeren (2 minuten)

Bespreek kort met de leerlingen wat ze vorige les geleerd hebben. Leg daarbij vooral de nadruk op het print en ask commando (echo vervalt namelijk in level 2).

Instructie: Wat is een variabele? (10 minuten)

Daarna kun je het nieuwe concept variabele introduceren. Een variabele is een woord dat verschillende (variërende, variabele) waardes aan kan nemen en dus steeds kan veranderen. Dat klinkt misschien moeilijk, maar dat valt wel mee. Denk bijvoorbeeld aan 'leeftijd'. Iedereen heeft een andere leeftijd en daarbij verandert het getal ook nog eens elk jaar. Lengte is ook zo'n getal, of de cijfers voor je toets, of een score in een spelletje: Allemaal variabelen.

Een variabele hoeft geen getal te zijn, het kan ook een lijstje woorden zijn, zoals je naam. Gebruik dit voorbeeld in Hedy om de variabele voornaam te demonstreren.

voornaam is Hedy
print Hoi voornaam

Je kunt een variabele dus in de code vastleggen, maar je kunt ook aan de speler vragen wat de variabele moet worden. Dat kun je zien in dit voorbeeld.

voornaam is ask Hoe heet jij?
print Hoi voornaam!

Breid het voorbeeld uit met de variabele leeftijd.

voornaam is ask Hoe heet jij?
print Hoi voornaam!
leeftijd is ask Hoe oud ben jij?
print Jij bent leeftijd jaar oud

Zelf proberen! (10 minuten)

Laat de leerlingen zelf deze codes maken, of er zelf varianten op bedenken.

At random (15 minuten)

Het leuke van variabelen is dat je Hedy ook een waarde van een variabele willekeurig (Engels: random) kan laten kiezen. Toon deze voorbeelden en laat de leerlingen dan weer zelf aan de slag gaan met deze nieuwe codes.

keuzes is steen, papier, schaar
print keuzes at random
voetbalclubs is Ajax, Feyenoord, PSV
print de beste club is...
print voetbalclubs at random

Zelfstandige verwerking: Waarzegger-opdracht (20 min)

print Ik ben Hedy de Waarzegster!
vraag is ask Wat wil je weten?
print Dit wil je weten: vraag
antwoorden is ja, nee, misschien 
print mijn glazen bol zegt... 
print antwoorden at random

Evaluatie (5 min)

Houd een korte evaluatie met de leerlingen om de les af te sluiten.

Level 3

Wat leren de leerlingen in dit level?

In level 3 worden geen nieuwe functies uitgelegd. Het enige wat verandert is dat er in level 3 gewerkt wordt met aanhalingstekens bij het commando print.

Nieuwe commando's

Hier vind je een instructievideo over de nieuwe commando's van level 3.

print 'Hallo wereld' - Er worden aanhalingstekens gebruikt bij print

Opdrachten bij dit level

 • Alle kleine opdrachten uit level 2
 • Hedy de Waarzegger
 • Spookhuisgame

Veelgemaakte fouten

In level 3 zijn dit veelgemaakte fouten door de leerlingen:

 • Dezelfde fouten als bij level 2
 • Leerlingen vergeten de aanhalingstekens aan beide kanten te zetten
 • Leerlingen gebruiken de verkeerde aanhalingstekens. Het correcte aanhalingsteken is ' deze vindt je op de meeste toetsenborden naast de enterknop. Andere aanhalingstekens zoals de dubbele aanhalingstekens " of het schuine aanhalingsteken ` (op de meeste toetsenborden linksboven samen met ~).
 • Leerlingen gebruiken bij ask ook aanhalingstekens terwijl dit niet hoeft.

Lesopzet Level 3

In les 3 is het voornamelijk van belang dat er aanhalingstekens toegevoegd worden bij het print commando. Dit is voor leerlingen vaak lastig, daarom is de uitleg in deze les beknopt en is er veel tijd om te oefenen.

Voorkennis activeren en instructie Aanhalingstekens (10 minuten)

Begin de les met het kort herhalen van de commando's die er in de vorige les geleerd zijn. In level 3 gebruiken we aanhalingstekens na print. Laat in level 2 dit voorbeeld zien om te tonen waarom we de aanhalingstekens nodig hebben.

huisdier is hond, kat, cavia
print Jij krijgt dit huisdier:
print huisdier at random

Je ziet dat het woord huisdier in regel 2 niet werkt, het wordt namelijk vervangen door de waarde van de variabele huisdier. Je kunt het woord huisdier dus niet meer gebruiken! In level 3 kan dat wel, omdat we dus aanhalingstekens gebruiken voor teksten die letterlijk geprint moeten worden. Toon nu het voorbeeld in Level 3.

huisdier is hond, kat, cavia
print 'Jij krijgt dit huisdier:'
print huisdier at random

Benadruk voordat de leerlingen aan de slag gaan nog even deze veelgemaakte fouten: Er moet een aanhalingsteken voor en achter de tekst die je wil printen, dus check altijd dat er twee aanhalingstekens staan. De leerlingen moeten de juiste aanhalingstekens gebruiken. Het correcte aanhalingsteken is ' deze vindt je op de meeste toetsenborden naast de enterknop. Andere aanhalingstekens zoals de dubbele aanhalingstekens " of het schuine aanhalingsteken ` (op de meeste toetsenborden linksboven samen met ~). Bij ask hoeven geen aanhalingstekens, alleen bij print.

Aan de slag (15 minuten)

Maak de codes van les 2 nu in level 3 met aanhalingstekens!

Spookhuisgame (20 minuten)

Nadat de leerlingen geoefend hebben met de waarzeggersopdracht in level 3, kunnen de leerlingen verder met de spookhuisopdracht.

Evaluatie

Sluit de les af met een korte evaluatie.

Level 4

Wat leren de leerlingen in dit level?

In level 4 wordt er voor het eerste gewerkt met if en else, waardoor er veel opties ontstaan. Dit is erg leuk voor de leerlingen, maar het wordt ook vaak lastig gevonden. Door de extra opties wordt de kans natuurlijk groter dat de leerlingen een fout maken. Ook worden de codes langer en zijn de fouten soms dus lastiger te vinden.

Nieuwe commando's

Hier vind je een instructievideovoor de nieuwe commando's bij level 4.

if naam is Hedy print 'leuk' else print 'minder leuk!' - Met dit commando kun je zorgen dat Hedy twee verschillende reacties geeft. Namelijk een reactie voor als de naam Hedy is en een voor als de naam iets anders is.

Opdrachten bij dit level

 • Hedy de Waarzegger
 • Spookhuisgame

Veelgemaakte fouten

In level 4 zijn dit veelgemaakte fouten door de leerlingen:

 • Fout: Leerlingen zetten else op de volgende regel, terwijl het else commando op dezelfde regel moet als het if commando. Code:
if naam is Hedy print 'leuk'
else print 'minder leuk!'

Oplossing: Else moet op dezelfde regel als if.

if naam is Hedy print 'leuk' else print 'minder leuk!'
 • Fout: Leerlingen vergeten het woord print bij een if commando.
if naam is Hedy 'leuk' else 'minder leuk!'

Oplossing: gebruik twee keer een print commando na een if commando

if naam is Hedy print 'leuk' else print 'minder leuk!'
 • Fout: Leerlingen gebruiken twee verschillende namen voor dezelfde variabele.
paard is ask Hoe heet jouw paard
if naam is Bonfire print 'leuk' else print 'minder leuk!'

Oplossing: Gebruik altijd dezelfde naam voor een variabele. Controleer ook of de variabelenaam enkelvoud of meervoud is, daar lees je gemakkelijk overheen (antwoord/antwoorden).

paard is ask Hoe heet jouw paard?
if paard is Bonfire print 'leuk' else print 'minder leuk!'
 • Fout: Leerlingen vergeten beide aanhalingstekens bij de print commando's.
if naam is Hedy print leuk else print 'minder leuk!

Oplossing: Gebruik altijd twee aanhalingstekens per printcommando, een vooraan en een achteraan.

if naam is Hedy print 'leuk' else print 'minder leuk!'
 • Fout: Leerlingen gebruiken aanhalingstekens rond de naam van de variabele.
if 'naam' is 'Hedy' print 'leuk' else print 'minder leuk!'

Oplossing: rond een variabele moeten geen aanhalingstekens

if naam is Hedy print 'leuk' else print 'minder leuk!'
 • Fout: Leerlingen geven variabelen namen met meerdere woorden
gekozen deur is ask Welke deur kies jij?

Oplossing: Een variabelenaam mag maar een woord zijn

gekozendeur is ask Welke deur kies jij?
 • Fout: Leerlingen willen dat bij de if meerdere antwoorden goed zijn.
if naam is Jesse, David, Souf print 'jij bent grappig' else print 'jij bent niet grappig'

Oplossing: Dit mag helaas niet, je mag maar een naam kiezen per if commando. Je kunt wel meerdere if commando's toevoegen zoals het voorbeeld hieronder:

naam is ask hoe heet jij?

if naam is Jesse print 'leuk'

if naam is David print 'leuk'

if naam is Souf print 'leuk'
 • Fout: De leerlingen vullen bij ask hetzelfde in als bij de variabelenaam, dus de variabele wordt de zelfde waarde als de variabelenaam. In het voorbeeld hieronder was bijvoorbeeld het wachtwoord 'wachtwoord'
wachtwoord is ask Wat is het wachtwoord?
if wachtwoord is wachtwoord print 'Je mag er door!' else print 'Verboden toegang!'

Oplossing: Kies een andere naam voor je variabele

geheimwachtwoord is ask Wat is het wachtwoord?
if geheimwachtwoord is wachtwoord print 'Je mag er door!' else print 'Verboden toegang!'
 • Fout: Leerlingen gebruiken hoge komma's na een print commando.
print 'Er lopen twee oma's door het park'

Oplossing: Gebruik de andere hoge komma (naast de 1 toets met het ~)

print 'Er lopen twee oma`s door het park'

Oplossing 2: Gebruik geen hoge komma en spel het woord fout.

print 'Er lopen twee omas door het park'

Lesopzet Level 4

Door de toevoeging van het if commando zijn er veel nieuwe opties in Level 4. Daarom raden wij aan om twee lessen te gebruiken voor level 4. Daarnaast geeft het de leerlingen de kans om de if constructie extra te oefenen en goed in de vingers te krijgen, voordat ze doorgaan naar het volgende level.

Les 4a

Les 4a bestaat deels uit instructie en zelfstandige verwerking. Les 4b bestaat vooral uit zelfstandig werken aan de opdrachten.

Introductie: Voorkennis activeren (5 minuten)

Herhaal wat er vorige les aangeleerd is en welke fouten er veel gemaakt werden (aanhalingstekens vergeten, verkeerde aanhalingstekens gebruiken etc).

Instructie: If constructies (10 minuten)

De if-constructie zorgt ervoor dat Hedy op verschillende antwoorden van de speler, anders kan reageren. Dit kun je demonstreren met dit voorbeeld:

naam is ask Hoe heet jij?
if naam is Hedy print 'ok jij mag computeren' else print 'verboden toegang voor jou!'

Aan de slag: Hedy de Waarzegger! (20 minuten)

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan de waarzeggersopdracht, of je kunt de opdracht stapje voor stapje samen doen.

Evaluatie (5 minuten)

Sluit de les af met een korte evaluatie.

Les 4b

In les 4b wordt er voornamelijk tijd gegeven aan de leerlingen om zelfstandig met de opdrachten aan de slag te gaan. Aan het einde van de les kun je er voor kiezen om een quiz te doen met de leerlingen om te zien of de stof goed geconsolideerd is.

Voorkennis activeren (5 minuten)

Bespreek kort wat er vorige week geleerd is en van welke fouten je hebt kunnen leren. Daarna kunnen de leerlingen vrijwel direct aan de slag met het maken van de opdrachten.

Opdracht: Bedenk zelf de code (20 - 30 minuten)

De afgelopen lessen hebben de leerlingen voornamelijk voorbeeldcodes nagemaakt. Deze les kun je de leerlingen uitdagen door het eindresultaat (de output) van Hedy te tonen, maar de code niet. Hierdoor worden de leerlingen aangemoedigd om zelf na te denken over de codes die ze geleerd hebben.

Quiz (10 minuten)

Om te testen hoe goed de leerstof geconsolideerd is, kun je deze quiz doen met de leerlingen. TODO Quiz toevoegen.

Evaluatie (5 minuten)

Bespreek met de leerlingen wat deze les heeft opgeleverd om de les af te sluiten.

Level 5

Wat leren de leerlingen in dit level?

In level 5 komt het nieuwe commando repeat … times aan bod, waardoor de leerlingen stukjes code kunnen herhalen. Let op: Er kan in level 5 maar 1 regel code herhaald worden, vanaf level 7 kunnen er meerdere regels code herhaald worden in één keer.

Nieuwe commando's

Hier vind je een instructievideovoor de nieuwe commando's bij level 5.

repeat 3 times print 'Hallo' - Met dit commando kun je een code meermaals herhalen.

Opdrachten bij dit level

 • Hedy de Zangeres
 • Hedy de Waarzegger
 • Spookhuisgame

Veelgemaakte fouten

In level 5 zijn dit veelgemaakte fouten door de leerlingen:

 • Dezelfde fouten als in level 4 (zie level 4)
 • De leerlingen vergeten vaak een woord in het commando: repeat 3 times print. Voornamelijk het woord times of het woord print worden vaak vergeten.
 • Het woord repeat wordt vaak fout gespeld (bijvoorbeeld, repeet, repaet of repeate).

Lesopzet level 5

In de les van level 5 wordt de opdracht Hedy de Zangeres opdracht aangeraden als hoofdopdracht, als de leerlingen daar klaar mee zijn, kunnen ze zelfstandig verder met de overige opdrachten bij level 5.

Voorkennis activeren (5 minuten)

Een korte herhaling van de geleerde commando's is een goede manier om deze les te openen.

Instructie repeat (10 minuten)

Laat zien hoe de repeat functie werkt, of toon de instructievideo. Daarna kun je de Hedy de Zangeres opdracht introduceren aan de hand van het voorbeeld Baby Shark.

In de vorige levels moesten we deze code maken:

print 'Baby Shark tututututudu'
print 'Baby Shark tututututudu'
print 'Baby Shark tututututudu'
print 'Baby Shark'

Maar nu kan er in een keer 3 regels geprint worden met de repeatfunctie:

repeat 3 times print 'Baby Shark tututututudu'
print 'Baby Shark'

Aan de slag: Hedy de Zangeres (20 - 30 minuten)

Na deze korte instructie kunnen de leerlingen zelf aan de slag met de andere liedjes in de opdrachten. Helaas komt er geen geluid uit Hedy, willen de leerlingen graag toch geluid, dan kunnen ze ook de uitvoer uit Hedy kopiëren en voor laten lezen met de voorleesfunctie van Google Translate. Tip: Doe dit alleen als de leerlingen koptelefoons hebben. De leerlingen die al klaar zijn kunnen aan de slag met de overige opdrachten die bij level 5 horen.

Evaluatie (5 minuten)

Sluit de les af met een korte evaluatie. Laat de leerlingen vertellen wat ze gemaakt hebben en of ze ook zelf liedjes hebben bedacht!

Level 6

Wat leren de leerlingen in dit level?

In level 6 kunnen de leerlingen rekenen met Hedy. Je kunt nu met twee getallen (of variabelen) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Nieuwe commando's

Hier vind je een instructievideo voor de nieuwe commando's bij level 6.

Voor plus- en minsommen gebruik je de + en - tekens. Voor keersommen gebruik je * dus 5 keer 5 is 5*5. Je vindt het sterretje boven de 8, dus shift 8. Voor deelsommen gebruik je de / die staat op dezelfde toets als het vraagteken.